André Voulgre, de verzamelaar, de waarnemer van het verstrijken van de tijd

André Voulgre vond vanaf zijn kindertijd voorwerpen die in zijn omgeving in onbruik waren geraakt en verzamelde archeologische vondsten, boeken, archiefdocumenten, schilderijen, gravures en foto’s.

Dit alles heeft de evolutie van de Perigordijnse samenleving in het licht van de industrialisatie in de 19e en 20e eeuw gevolgd, maar heeft ook de geschiedenis, de monumenten, de Occitaanse cultuur en de persoonlijkheden van de Dordogne opgeroepen.

Illustraties:

-Foto van de middelbare schoolverzamelaar André Voulgre tussen 1913 en 1915 in de tuin van het kartuizerklooster van Voulgre, versierd met oude oliekannen uit de Périgord. (© Musée André Voulgre)
-Foto van André Voulgre die zijn museum aan de studenten toont tijdens een « Connaissance de la France » bezoek op 10 september 1965. (foto J.L. Galet, © Musée André Voulgre)
-Foto van André Voulgre die zijn museum laat zien aan studenten tijdens een « Kennis van Frankrijk » reis in 1968. (© Musée André Voulgre)
-Foto van de binnenplaats van de Chartreuse tijdens de uitreiking van de Eugène Le Roy-medaille door de Vrienden van Eugène Le Roy in 1968 (© Musée André Voulgre)
-Foto van de aangelegde tuin van de Chartreuse tijdens de uitreiking van de Medaille van Eugène Le Roy door de Vrienden van Eugène Le Roy in 1968. (foto J.L. Galet, © Musée André Voulgre)