De agrarische wereld

De landbouw onderging, net als andere economische activiteiten in de 19e en 20e eeuw, grote veranderingen die plaatsvonden in verschillende tempo’s, afhankelijk van het feit of het ging om een kleine boerderij met gemengde voedselproductie of een grote boerderij die zich richtte op gespecialiseerde productie. Zo bestonden er tot de Tweede Wereldoorlog op dit gebied nieuwe landbouwpraktijken en voorouderlijke knowhow in de verschillende takken van de landbouw: veeteelt, traditionele en commerciële teelten en bosbouw.

De stimulering van de modernisering, de mechanisering en het productivisme van de landbouw heeft geleid tot een ingrijpende wijziging van de landbouwpraktijken, de organisatie van de landbouwbedrijven en de valleilandschappen, een sterke plattelandsvlucht en een zeer sterke daling van het aantal landbouwbedrijven.

Illustraties:

– Lithografie van een mand en een cornucopia, Annales de la société d’agriculture de la Dordogne, 1821. (©Musée André Voulgre)

-Foto van een bijenkorf of geboren in Occitaans, 1ste helft van de 20ste eeuw. (©Musée André Voulgre) 2008.0.1758

-Foto van een ossenjuk, begin 19e eeuw. (©Musée André Voulgre) 2008.0.1808

-Foto van een kist voor het opbergen van het geweer of de zeis slijpsteen aan de riem van de maaier, begin 19e eeuw. (©Musée André Voulgre) 2018.26.2

Foto van een dwarse of tweetandige schoffel voor het graven, 19e eeuw. (©Musée André Voulgre) 2013.14.13

– Foto van een voertrechter « L’idéal », midden 20e eeuw (©Musée André Voulgre) 2013.14.13 (©Musée André Voulgre) 2018.10.48