De distilleerders en mobiele distilleerders

Al heel vroeg werd de productie van gedistilleerde alcohol door de staat gecontroleerd om fraude, ambtsmisdrijven en belastingen te voorkomen.

In de 19e eeuw kon de distilleerder voor eigen rekening distilleren. Eigenaars of landbouwers die uitsluitend fruit van hun eigen oogst hebben gedistilleerd of laten distilleren, werden als distilleerders beschouwd. Vanaf 1916 hebben de distilleerders slechts een vrijstelling van 10 liter gekregen. In 1959 werd de franchisevergoeding voor nieuwe distilleerders afgeschaft.

De rondreizende distilleerder of alembische verhuurder was een professionele distilleerder die met zijn rondreizende nog steeds door de dorpen reisde. Hij heeft de gemacereerde vruchten gedistilleerd die de distilleerders hebben meegebracht. Het verdwijnen van de laatste distilleerders leidde tot het verdwijnen van dit beroep.

Illustraties:

– 3 Foto’s van de heer Thomas, een rondreizende distilleerder uit Neuvic sur l’Isle in de jaren ’80 ( Foto Pierre Broussouloux ©Musée André Voulgre)

– Video van Pascal Magontier’s portret van de ambachtsman Le bouilleur ambulant, 1986.