De invoering van de verplichte arbeidsdienst (STO) en de oprichting van de maquis

16 februari 1943: aankondiging van de invoering van de verplichte arbeidsdienst (STO) door Pierre Laval. Herfst: oprichting van de eerste maquis van verzetsstrijders in de Dubbel.

In de Dordogne was de activiteit van het verzet tot begin 1943 relatief bescheiden. De aankondiging door het hoofd van de Vichy-regering, Pierre Laval, van de oprichting van de verplichte arbeidsdienst (STO) diende als detonator. Hij handelde onder druk van Gauleiter Fritz Sauckel, de gevolmachtigde generaal voor de tewerkstelling van Europese arbeidskrachten in Duitsland, bijgenaamd de « slavendrijver van Europa ».

Het STO kwam in de plaats van het Relève-systeem, dat gebaseerd was op het beginsel van vrijwillige dienstverlening. Opgericht in juni 1942 door Pierre Laval en voorzien in de terugkeer van één Franse krijgsgevangene voor elke drie Franse vrijwilligers in Duitsland, leverde de Relève, ondanks de propaganda van Vichy en de nazi’s, Duitsland niet de verwachte arbeidskrachten. Vanaf dat moment werden alle jongeren geboren tussen 1920 en 1922 opgeroepen voor een periode van twee jaar. Zij gingen werken in het hart van het Reich of, meer zeldzaam, in fabrieken in Frankrijk onder controle van de bezetter. Velen keerden pas aan het eind van de Tweede Wereldoorlog terug. De STO dienstweigeraars hadden geen andere keuze dan onder te duiken. Zij deden dat onder de vaak welwillende blik van de bevolking, die hen bevoorraadde en er het zwijgen toe deed.

Ze konden ook rekenen op de steun van gendarmes die zich inzetten voor het verzet, zoals maarschalk Auguste Depelchin, van de brigade Mussidan, en maarschalk Gérard Mignon, van de brigade Echourgnac. Hun hulp was van onschatbare waarde, aangezien zij regelmatig uitstekende informatie verstrekten over de activiteiten van de collaborateurs of over de operaties die werden voorbereid tegen de maquis.

De « legalen » waren ook belangrijk. Deze naam verwijst naar mensen die weliswaar deelnamen aan de door het verzet geleide actie, maar niets veranderden in hun beroeps- en gezinsleven. Hun meest emblematische vertegenwoordiger in Mussidanais is Emile Bazillou, de leider van het Front National de lutte pour la libération et l’indépendance de la France (een op instigatie van de Franse Communistische Partij opgerichte verzetsbeweging tegen de Duitse bezetting).

In de regio Mussidan is het dichte woud van de Dubbel, dat bijna 500 vierkante kilometer beslaat, een ideale schuilplaats voor de verzetsstrijders. Ze werden bevoorraad en zelfs gecamoufleerd in bevriende boerderijen als arbeiders. Geleidelijk aan organiseerden sommige verzetsstrijders zich in maquis, die door het verzet werden overgenomen.

De maquisgemeenschap had haar eigen codes en rituelen. Eenmaal in de maquis moesten de nieuwkomers alle tekenen van hun vorige leven uitwissen. Zijn identiteitspapieren worden vernietigd en zijn familienaam verdwijnt.

Zijn identiteitspapieren worden vernietigd en zijn familienaam verdwijnt ten gunste van een maquisnaam die hij kiest of die hem wordt gegeven. De bijzonderheden van sommigen van hen lagen vaak ten grondslag aan hun nieuwe identiteit. Christian Michaud werd bijvoorbeeld Zazou, omdat hij regelmatig dit lied van Andrex zong.

Eenmaal in de maquis leert de jonge refractair met wapens om te gaan en het kamp te bewaken. Het vermogen om het kamp te bewaken zonder in slaap te vallen was een voorwaarde voor integratie in de groep en de beveiliging ervan. Bezetten verlaten boerderijen, hutten, hutjes, sappen, en later tentenkampen

gemaakt van parachutedoek, marabouts genaamd, hebben de maquisards elementaire leefomstandigheden. Dit weerhoudt deze jonge mannen er niet van te genieten van dit uitzonderlijke collectieve avontuur.

Propaganda poster.