De materialen

Hoewel de prehistorische mens alle materiële middelen die in zijn omgeving beschikbaar zijn, heeft gebruikt, zijn alleen steen en botten, materialen die voldoende bestand zijn tegen de doorgang van duizenden jaren in de grond, op ons neergekomen.

Aanwezig in de Bergeracois en het Isle-dal, werd vuursteen op grote schaal gebruikt voor zijn snij- en scherptekwaliteiten in de werktuigbouw. Andere mineralen werden gebruikt als staker of aambeeld, om een haard af te bakenen, om een lamp te maken of om de bodem van een hut te plaveien.

Harde materialen van dierlijke oorsprong, tanden, botten en vooral hout werden meegenomen om te worden getransformeerd tot objecten. Zachte materialen daarentegen lieten slechts indirecte sporen achter op het gereedschap dat ze bewerkt heeft.