De situatie van de maquisitie aan het front van La Rochelle. Getuigenis van Christian Michaud, Zazou

« …], de situatie was ronduit weerzinwekkend: tegenover een perfect uitgeruste vijand hadden we nog steeds alleen onze machinegeweren! De hoger geplaatsten waren ons helemaal vergeten, behalve om onze rangen te herzien. Maar in termen van wapens, uniformen en zelfs voorraden, nul. Een schande! »

FTP compagnie aan het La Rochelle front in het voorjaar van 1944.

Getuigenis van Henri Rode, een maquisard gevangen genomen tijdens het beleg van La Rochelle op 4 november 1944

« We waren omsingeld. Ik werd gefouilleerd en ze vonden mijn papieren, inclusief die waarin mijn eervolle vermelding stond [in verband met zijn heldhaftige actie in Saint-Front-de-Pradoux op 8 juni 1944]. Ik werd beschouwd als een terrorist en samen met andere kameraden in elkaar geslagen. Ik was onherkenbaar. Ik belandde in het ziekenhuis.

« Overgave van de Duitsers in La Rochelle. Getuigenissen van de maquisards Armand Lamothe, Bernard, en Albert Laborie, Théo

« We mochten eerst La Rochelle niet in, omdat we niet als echte soldaten werden beschouwd. Armand Lamothe. « De Duitsers wilden zich overgeven aan een professioneel leger, omdat ze ons als terroristen beschouwden. » Albert Laborie.