De wapens van de Maquis

Jachtgeweren en revolvers in slechte staat, verborgen door de boeren of het Franse leger na het debacle van juni 1940, waren de zeldzame wapens of uitrusting waarover de eerste mannen in het verzet beschikten. De situatie verbeterde vanaf eind 1943. In het voorjaar van 1944 ontvingen zij per parachute wapens van de Britse Special Operation Executive (SOE). De in juli 1940 door de Britse premier Winston Churchill opgerichte « Special Operations Executive » had tot doel « Europa in brand te steken » en was belast met sabotageacties en steun aan het Franse verzet. Vervolgens, na de landing in Normandië op 6 juni 1944, werden de geallieerde parachutedroppings naar de maquis geïntensiveerd, met name om spoorlijnen door te snijden en guerrilla-acties te ondernemen om de opmars van de Duitse troepen naar het Normandische front te vertragen.

In het begin onwetend over de meeste manieren om met wapens om te gaan, hadden de maquisards al snel Sten machinegeweren, Engelse (Lee Enfield) of Amerikaanse (M1) geweren, Amerikaanse colts en Engelse machinegeweren (Bren). Ze waren ook uitgerust met defensieve granaten (Mills), maar ook met krachtige Gammon-granaten die een lading van 750 gram plastic konden bevatten (waarmee een voertuig op zijn kop kon worden gezet) en plastic blokken die nodig waren voor sabotage. Zelden gebruiken ze draagbare antitankwapens zoals de PIAT (Projector Infantry Anti Tank).

Wapens worden geleverd volgens nauwkeurige criteria: grootte, afstand tot dorpen en belangrijke wegen. De velden moeten vervolgens worden goedgekeurd door Londen, dat ze een code toekent die samenhangt met twee persoonlijke boodschappen zoals die aan de verzetsstrijders van de Dubbel werden gestuurd: « Aan de moedigen, de handen vol » en « Robert heeft goed voor Dick gezorgd ».

Christian Michaud beschrijft de ontvangst van de parachutedroppings en de enorme vreugde die dat opriep: « We wachtten op de afgesproken plaats. We zetten markeervuurtjes op met een paar plastic blokken. Het brandde onmiddellijk, net lang genoeg en liet geen sintels achter. Het vliegtuig passeerde, keerde terug en liet zijn parachutes vallen, verzwaard met zware cilindrische containers. Als bij toeval een parachute aan de bomen bleef hangen, was er geen sprake van om hem achter te laten, hij was te kostbaar. Alles kon worden gevonden in de containers. Het kleinste ding werd verwelkomd met vreugde: we hadden niets. Soms stopten de Engelse vrouwen een bos bloemen tussen de Bickford-koorden en de machinegeweren.

De in de Dubbel aanwezige maquisards behoorden voornamelijk tot de Francs-tireurs et Partisans français (FTPF). Zij waren communistisch georiënteerd en vormden een van de belangrijkste organisaties van het Franse verzet, maar de geallieerden aarzelden om degenen die zij ervan verdachten de macht te willen overnemen bij de bevrijding van het land naar behoren te bewapenen. De goede contacten van Jacques Poirier, belast met de SOE voor een groot deel van de Dordogne, met André Bonnetot, bekend als Vincent, van de FTP-leiding in de Dordogne, maakten het toch mogelijk enkele parachutedroppings te verkrijgen. De FTP’s moesten echter vaak sluw zijn om aan wapens te komen. Zij zonden soms lichtsignalen uit naar de hemel om wapenleveranties af te leiden die bestemd waren voor andere groepen die beter uitgerust waren dan zijzelf. In Bellacaud, in de gemeente Saint-Jean-d’Eyraud, onderschepten de verzetsstrijders in de nacht van 28 op 29 juli 1944 verschillende containers met munitie. Overgebracht naar het Maquis-kamp in Virolle (Saint-Étienne-de-Puycorbier), hielpen zij op 6 augustus een grote Duitse aanval af te slaan.

Installatie van signaallampen voor de markering van een parachutedrop door een groep van het Geheim Leger Dordogne-Noord in de regio Thiviers.

Sten machinegeweren opgeslagen in een zelfgemaakt rek