Getuigenis van Jean Vitrac, Jeannot, die zich op 20 april 1944 bij het verzet aansloot

« Doublemeter » was gestationeerd in een schuur niet ver weg. We gingen naar hem toe. Hij was daar, met minstens twintig mensen. Zo zijn we dit maquis binnengegaan. Toen we bij een boerderij aankwamen, ontmoette ik Roland, Alfred en Arthur. Ik ben toen bij Roland gebleven. We waren met ongeveer twintig man en we hadden twee of drie tractoren. We bleven een dag op een boerderij en vertrokken dan weer.

Getuigenis van Jacques Chapet, Jacques Coeur, die zich op 18 mei 1944 bij het verzet aansloot

« Ik wist dat de Roland-groep in de buurt was. Op een nacht vertrok ik en ging me een paar kilometer verderop aansluiten. Ik sloot me aan bij een groep van ongeveer dertig mensen. Dat was op 18 mei.

« Uittreksel uit een folder die werd gevonden na de aanslag op een militielid in zijn huis in Monflanquin (Lot-et-aronne). Operatie geleid door Jean Regazzoni, Jeannot

« Op donderdag 11 mei 1944 viel een groep bestaande uit Jeannot (leider), Francis, Gustave, Yves, Jim, Ali, Olive, Charles, Noël, Ruta, Johnni (dit zijn zeker oorlogsnamen) [sic] het B. kasteel in Monflanquin aan. We bevolen B. de deur te openen, hij antwoordde met mitrailleurvuur, wij met mitrailleurvuur, pistolen en geweren. Na terugkeer kwam B. nog steeds niet opdagen, dus staken we het kasteel in brand, we geven toe dat B. omkwam in het verbranden van het kasteel. Merk op dat B. twintig minuten lang de kasteelbel luidde om hulp in te roepen. Maar er kwam geen hulp.