Het spul

Alles wat van leer gemaakt is en verband houdt met het paard of de bekleding van wat het trekt was de verantwoordelijkheid van de zadelmaker-zadelmaker: harnas, schouderkraag, zadel, het interieur van de rijtuigen en andere rijtuigen. De gouden eeuw van dit ambacht was in de 18e eeuw en de eerste helft van de 19e eeuw.

Met de mechanisering van de landbouw en het opgeven van het paard als trekdier was het agrarische deel van hun productie in het interbellum bijna verdwenen. Deze ambachtslieden volgden de evolutie van de paardenkoetsen door de eerste auto’s te bekleden.

Illustraties:

– Foto van het atelier van de meester-ambachtsman-zadelmaker Robert Beausseron in 1936 in Saint Astier. (Particuliere collectie in Hervé Mercier, Saint-Astier, 1900-1950, deel 2, La vie Astérienne, Imprimerie IOTA, 2015)

– Ansichtkaart met de voorkant van de Mazière werkplaats, zadelmaker in Mussidan in de jaren dertig van de vorige eeuw, gelegen tegenover de Volon autogarage, een symbolisch beeld van de overgang van het ene naar het andere vervoermiddel. (Chica collectie ©Musée André Voulgre) 2014.9.359