Polycultuur van voedselgewassen

In de 19e eeuw werd de landbouw in de Périgord gekenmerkt door een groot aantal kleine en middelgrote familiebedrijven die zich bezighielden met gemengde landbouw voor voedsel. Deze boeren hebben hun technieken maar langzaam maar zeker gemoderniseerd: modernisering van werktuigen, mechanisatie, motorisering, verbetering van bodemverbeteraars en gewasbehandelingen.

In het begin van de 20e eeuw was de productie van deze landbouwers in eerste instantie gericht op zelfvoorziening en enkele activiteiten die geld opleverden, maar ze werden steeds commerciëler om de kosten van het landbouwmaterieel in verband met de mechanisering van de landbouw te kunnen dragen.

Illustraties:

– lithografie van een allegorie van de landbouw, Annales de la société d’agriculture de la Dordogne, 1832 (©Musée André Voulgre)

– Foto van een boerderij in Saint Médard de Mussidan rond 1935 (Escarment Collection)