Textiel, familie en ambachtelijke productie

Op het platteland van de 19e eeuw werd een onderscheid gemaakt tussen « stoffen van elders », meer adellijk en afkomstig uit andere streken, en « dorpsstoffen ». Deze laatste werden door ambachtslieden of familieleden gemaakt van de vezels en draden die werden geproduceerd door het oogsten van de linnen- en geitenvelden of het scheren van de schapen.

Het begin van de productieketen van de stof werd uitgevoerd in de gezinssetting: het scheren van schapen, het optrekken van hennep en vlas, het wassen en kaarden van wol, het rotten, het zwingelen en kammen van hennep, het spinnen van hennep, vlas en wol. Daarna namen de ambachtslieden het over voor de rest van de productie: wever, wollen sergier, verver, kleermaker, naaister…

Landbouwgezinnen zouden zelf bepaalde textielproducten kunnen maken: kant, gewatteerde dekens of touwen.

Deze organisatie verdween aan het einde van de 19e eeuw onder de druk van de industriële productie, het uiterlijk van de huishoudelijke naaimachine, de verbetering van de levensstandaard van de inwoners van de dorpen en de frequentere aankopen van betere afgewerkte producten door de dorpelingen. Al te rustieke ambachten, zoals koorddanserswerk of kantwerk, worden geleidelijk aan vervangen door meer specifieke ambachten: blousemaker, stuitmaker, borduurster, parapluhersteller, strijker.

Illustraties:

– Ansichtkaarten van het Charles Dumashuis, kleding- en stoffenwinkel in Mussidan rond 1900 (©Musée André Voulgre). 2014.9.203

– Ansichtkaart van de kleding- en stoffenwinkel La Roulandie die in de jaren dertig van de vorige eeuw in Mussidan slaagt. (©Musée André Voulgre) 2014.9.209

– Foto van Perigordine wollen spinner (©Musée André Voulgre) 2008.0.596

– Lithografie van de hennepbreker van Maurice Albe, 1957. (©Musée André Voulgre)