Van de « Out of the Woods » tot het « Forgotten Front ».

Zomer 1944: Adolf Hitler beveelt zijn troepen stelling te nemen aan de Atlantische kust.

Atlantische kust.

7 september 1944: het 4e FTP bataljon arriveert aan de poorten van La Rochelle.

15 september 1944: begin van de positieoorlog in La Rochelle.

18 oktober 1944: overeenkomst tussen generaal de Larminat, bevelhebber van de Franse strijdkrachten in operatie aan het westelijk front, en vice-admiraal Schirlitz, belast met het Atlantische kustcommando, om La Rochelle niet te vernietigen ondanks de bevelen van Hitlers staf.

30 april 1945: Hitler pleegt zelfmoord in Berlijn.

7 mei 1945: De Duitse generaal Jodl ondertekent in Reims een akte van overgave van het Duitse leger.

8 mei 1945: Vice-admiraal Schirlitz tekent de overgave in La Rochelle.

De Dordogne is bevrijd. Maar de strijd is nog niet voorbij. Op 28 augustus komen de maquisards van het 4e FTP-bataljon en die van het 14e bataljon samen in Libourne, in de Gironde. Ze waren de Duitse troepen op het spoor die zich terugtrokken richting Bordeaux. Onderweg, in Libourne, verlieten ze de stad zonder te vechten, maar bliezen de bruggen over de Dordogne en de Isle op.

Eind augustus slaagde een groot deel van de Duitse troepen erin het midden en oosten van Frankrijk te bereiken. Op bevel van de Führer bleven enkele duizenden soldaten verschanst in de strategische havens aan de Atlantische kust. Het doel was de bevoorrading van de geallieerde legers en hun opmars zoveel mogelijk te vertragen, terwijl de controle over de onderzeebootbases behouden bleef. Bijna 15.000 man blokkeerden La Rochelle, een van de belangrijkste havens van het land, gedurende negen maanden en veranderden het in een verschanst kamp.

De eenheden van het 4e FTP-bataljon van het Dubbelwoud en die van het 6e bataljon van Bergeracois speelden hun rol in deze positiestrijd onder leiding van generaal Edgard de Larminat. Aangesteld in oktober 1944 als commandant van de Franse strijdkrachten aan het Westelijk Front, was het zijn opdracht om de zakken van Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle en Royan-Pointe de Grave terug te dringen. Om de vernietiging van de kostbare haveninstallaties van La Pallice, nabij La Rochelle, te vermijden en het leven van de burgers te sparen, vroeg de generaal aan commandant Hubert Meyer om gesprekken te voeren met vice-admiraal Ernst Schirlitz.

Zij sloten een stilzwijgend akkoord dat op 18 oktober 1944 werd aangenomen. De geallieerden beloofden de grenzen van de zak niet te overschrijden. Van hun kant beloofden de Duitse troepen de havenfaciliteiten en de stad La Rochelle niet te vernietigen. Bovendien werd een gevechtszone gedefinieerd. De Duitsers lieten niet na dit voordeel uit te buiten door hun aanvallen op de verzetslinies te vermenigvuldigen. Deze laatsten hoorden pas lang na de oorlog van het bestaan van een dergelijke overeenkomst en voelden zich toen gedupeerd.

Tussen september 1944 en mei 1945 hielden de verzetsstrijders onder bijzonder moeilijke omstandigheden een front van bijna vijftig kilometer in stand. Niet alleen waren hun aantallen en wapens zeer ontoereikend, maar ook de sanitaire omstandigheden waren bedroevend en het voedsel ontoereikend. Ze kregen ook te maken met een strenge winter. Sommigen werden zelfs gevangen genomen tijdens Duitse invallen.

Op 8 mei 1945, één dag na de overgave van het Reich, aanvaardde vice-admiraal Schirlitz de overgave van de zak van La Rochelle. De volgende dag kregen de verzetsstrijders in het Dubbelbos een laatste klap te verwerken. Ze mochten eerst niet in de straten van La Rochelle komen. Het waren de mannen van het 4e zoeavenregiment, een eenheid die door het commando als « toonbaarder » werd beschouwd, die dit voorrecht hadden.

Alle voormalige verzetsstrijders, behalve degenen die zich bij het leger hadden aangemeld, werden eind 1945 gedemobiliseerd, toen ze naar huis terugkeerden.

Groep maquisards in Surgères.

Maquisards van het 4e FTP-bataljon in Surgères (Charente-Maritime), begin september 1944.